Информационное обеспечение процедур озонотерапии

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Опис
Ключові слова
технологии информационные, медицина, здоровье, система эндокринная, реакция адаптационная, напряженность, формула лейкоцитарная
Бібліографічний опис
Глухенькая Т. А. Информационное обеспечение процедур озонотерапии / Т. А. Глухенькая, А. В. Кипенский, Е. И. Назаров // Тези доп. 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2015), 20-22 травня 2015 р. / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – Ч. 4. – С. 261-262.