Методи визначення часткового внеску суб'єктів у погіршенні показників якості електроенергії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Донецький національний технічний університет
Анотація
Techniques of definition of the share contribution of consumers and suppliers in distortion of the established deviation of a voltage, symmetry and sinusoidally are proved and developed. The complex technique of an estimation of the partial contribution of subjects in infringement of quality of the electric power is developed.
Опис
Ключові слова
енергозбереження, показник якості, напруга, симетрія
Бібліографічний опис
Гриб О. Г. Методи визначення часткового внеску суб'єктів у погіршенні показників якості електроенергії / О. Г. Гриб, П. Г. Щербакова // Наукові праці ДонНТУ : Всеукр. наук. зб. Сер. : Електротехніка і енергетика. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – Вип. 8 (140). – С. 159-162.