Особливості визначення часткового вкладу споживача у відповідальність за порушення синусоїдності кривої напруги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Вінницький національний технічний університет
Анотація
Представлено метод і методику визначення часткової участі постачальників і споживачів електроенергії у відповідальності за викривлення синусоїдності кривої напруги. Використано ознаку розташування джерел струмів вищих гармонік, яка основана на визначенні напрямку активних потужностей пакета гармонічних складових, отримуваних при розкладанні в ряд Фур’є. Оцінка часткової участі здійснюється для кількості електроенергії, отриманої споживачем з порушенням вимог до синусоїдності кривої напруги. Розраховується часткова участь споживача у відповідальності за порушення якості цієї електроенергії.
The method and methodology of determination of equity participation of suppliers and consumers of electric power in re-sponsibility for distortion of total harmonic distortion are presented. The sign of location of sources of currents of ultraharmonics, based on the direction finding of active-powers of package of the harmonic constituents got at decomposition in the row of Fourier, is used. The estimation of equity participation is produced for the amount of electric power got by a consumer with violation of requirements to. total harmonic distortion Equity participation of consumer settles accounts in responsibility for violation of quality of this electric power.
Опис
Ключові слова
якість, електроенергія, показник якості, споживачі, quality, electric power, harmonicity, individual share, responsibility
Бібліографічний опис
Гриб О. Г. Особливості визначення часткового вкладу споживача у відповідальність за порушення синусоїдності кривої напруги / О. Г. Гриб, Г. А. Сендерович, П. Г. Щербакова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 98-101.