Основи економічної теорії

Анотація
Навчальне видання призначено для підготовки до занять з курсу "Основи економічної теорії" та активізації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів неекономічних спеціальностей. Посібник складається з інформативної частини – викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та практикуму, що містить питання для обговорення на семінарському занятті і практичні завдання для підготовки до нього. Представлено тести, завдання, задачі, а також питання до заліку (іспиту) та рекомендовані джерела інформації до вивчення курсу. Призначено для студентів НТУ "ХПІ" зі неекономічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
основи економічної теорії, економіка, економічна теорія, ринкова економіка, попит, пропозиція, теорія виробництва, витрати, ринкові структури, макроекономічні показники, макроекономічна рівновага, регулювання економіки, світова економіка
Бібліографічний опис
Основи економічної теорії : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2018. – 120 с.