Вплив комплаєнс факторів на кон'юнктуру ринку інтелектуальної продукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
Анотація
Доведено, що маркетингові дослідження - це інформаційне поле, що дозволяє виробникам товарів і послуг взнати бажання і можливості споживачів, а також визначити своє місце на ринку. Маркетингові дослідження знижують ризик ухвалення неправильних рішень. Особливе значення маркетингові дослідження мають при врахування комплаєнс факторів.
Опис
Ключові слова
кон'юнктура ринку, дослідження маркетингові, інформація, підприємство промислове
Бібліографічний опис
Кобєлєва Т. О. Вплив комплаєнс факторів на кон'юнктуру ринку інтелектуальної продукції / Т. О. Кобєлєва // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : зб. наук. пр. 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. з проблем інтелект. власності, 27 вересня 2018 р. / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 132-137.