Напрями аналізу зовнішнього середовища с позиції сприятливості до розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ГО "Львівська економічна фундація"
Анотація
Опис
Ключові слова
підприємства машинобудування, інноваційно-інвестиційне макросередовище, інноваційно-інвестиційне мікросередовище, імідж підприємства
Бібліографічний опис
Побережний Р. О. Напрями аналізу зовнішнього середовища с позиції сприятливості до розвитку підприємства / Р. О. Побережний // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня 2016 р. – Львів : ЛЕФ, 2016. – С. 75-77.