Сравнительный анализ состава служб управления персонала в мировых и украинских компаниях промышленной автоматики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
развитие инновационное, автоматика промышленная, управление персоналом, восприимчивость иновационная
Бібліографічний опис
Бойченко О. И. Сравнительный анализ состава служб управления персонала в мировых и украинских компаниях промышленной автоматики / О. И. Бойченко // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 167-168.