Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Тези доповідей науково-практичної конференції "Здоров′я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти" висвітлюють дуже важливі актуальні напрямки вдосконалення фізичної культури і спорту, а також фізкультурно-спортивної освіти в Україні.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", здоров'я нації, фізкультурно-спортивна освіта, фізичне виховання, професійна підготовка, підготовка фахівців, професійний спорт, дитячо-юнацький спорт, медико-біологічні аспекти, психологічні аспекти, педагогічні аспекти, менеджмент фізкультурно-оздоровчої діяльності
Бібліографічний опис
Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2014 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 147 с. – Укр., рос. мовами.