Ярмарок Слобожанщини у XIX столітті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
господарське життя, торгівля, економічний розвиток, капіталістичні відносини
Бібліографічний опис
Ткаченко С. С. Ярмарок Слобожанщини у XIX столітті / С. С. Ткаченко // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовтня 2016 р. / наук. ред.: В. А. Міщенко, О. М. Гаврись ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 199-202.