Детерміноване визначення часткової участі постачальників і споживачів у відповідальності за порушення якості електричної енергії: досягнення та напрямки досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Анотація
У статті проведено аналіз відомих рішень з детермінованого визначення часткової участі постачальників і споживачів у відповідальності за порушення якості електричної енергії та дана оцінка перспектив розвитку досліджень у цьому напрямку.
There analyze the known solutions to the deterministic definition of the equity providers and consumers in the responsibility for violation of the quality of electric power was made and an assessment of prospects for the development of research in this direction at the article.
Опис
Ключові слова
електричні мережі, електроспоживання, трансформатори, вищі гармоніки, енергопостачальні підприємства, напруга, deterministic definition, electric power, voltage, transformers, higher harmonics
Бібліографічний опис
Гриб О. Г. Детерміноване визначення часткової участі постачальників і споживачів у відповідальності за порушення якості електричної енергії: досягнення та напрямки досліджень / О. Г. Гриб, Г. А. Сендерович, П. Г. Щербакова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2014. – Вип. 153 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 54-56.