Due diligence в системі комплаєнс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Доведено, що при формуванні масивів інформації приймається люба інформація, без врахування джерел її отримання. Вивчення сформованих масивів інформації здійснюються багатьма фахівцями (окремо один від одного), після чого здійснюється зведене дослідження та аналіз. Рішення приймають експерти due diligence незалежно від замовника проведення процедури due diligence.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, промислові підприємства, корупція, інформація
Бібліографічний опис
Кобєлєва Т. О. Due diligence в системі комплаєнс [Електронний ресурс] / Т. О. Кобєлєва // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21-22 травня 2020 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Електрон. текст. дані. – Рівне, 2020. – С. 321-323. – URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18488/, вільний (дата звернення 04.09.2020 р.).