Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2020)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ТОВ "Друкарня Мадрид"
Анотація
До збірника включені наукові доповіді учасників конференції "Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2020)".
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", енергоефективність, енергетична безпека, електроенергетичні системи
Бібліографічний опис
Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2020) : зб. наук. пр. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 10-13 листопада 2020 р. / ред. кол. Р. В. Бондаренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 149 с.