Визначення місткості внутрішнього ринку товарів

Ескіз недоступний
Дата
2018
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті проведено аналітичне дослідження розподілу обсягів товарообороту з метою створення інформаційної бази дослідження розвитку внутрішнього ринку товарів. За результатами аналізу встановлено, що за обсягами товарообігу в Україні спостерігається зростання ступеня регіональної диференціації. На основі застосування методики порівняльної оцінки ВЕФ визначено місткість внутрішнього ринку товарів України.
The article analyzes the distribution of volumes of goods turnover of enterprises in order to create an information base for research on the development of the domestic commodity market. According to the results of the analysis, it is established that the volume of trade in Ukraine shows an increase in the degree of regional differentiation. The capacity of the domestic market of goods of Ukraine is determined on the basis of application of the method of comparative estimation of the VEF.
Опис
Ключові слова
аналітика, місткість, товарообіг, динаміка, ринок, analytics, capacity, turnover, dynamics, market, differentiation
Бібліографічний опис
Мардус Н. Ю. Визначення місткості внутрішнього ринку товарів / Н. Ю. Мардус // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 3-1 (46). – С. 74-79.