Місце та роль інформаційних технологій в сучасній освіті

Ескіз недоступний
Дата
2016
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
інформатизація, синхронна електронна освіта, дистанціне навчання, комп'ютерні технології, асинхронна електронна освіта
Бібліографічний опис
Попадинець О. В. Місце та роль інформаційних технологій в сучасній освіті [Електронний ресурс] / О. В. Попадинець, В. В. Яцина // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : зб. матеріалів Інтернет–конф. з проблем вищої освіти і науки, 11 листопада 2016 р. / ред. кол.: А. М. Туренко [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – С. 219-224. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56207.