The assess the fault-tolerance, effi̇ci̇ency and performance of mi̇li̇tary fi̇eld local network topology

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.11
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Depending on the location of communication nodes of the control points and points of relay in the field, especially in mountainous areas, finding line of sight (LOS) and establishing a good radio relay connection can be challenging. In addition, depending on the requirements for bandwidth and communication stability, in the field, a situation often arises where it is possible to build a network only based on certain types of topologies. To assess the security of military field telecommunication networks, it is important to determine such important parameters as network stability or faulttolerance, efficiency, transmission capacity and delay time. It is known that the greatest values of these parameters are achieved in the type of "fully connected" network topology. However, low efficiency, high power consumption, difficulties in safely and hidden placement of a large number of vehicles in the battle area and the complexity of maintenance, as well as the fact that radio relay hardware vehicles consist mainly of 2 sets of radio relay devices make this type of topology unsuitable for field networks. Therefore, it is important to define a network topology with high stability, using the minimum amount of radio relay vehicles. For the above reason, the article proposes mathematical methods for calculating the fault tolerance and efficiency of the selected network topology, as well as fault tolerance, bandwidth and latency for each network node.
Залежно від розташування вузлів зв'язку в пунктах управління і точок ретрансляції в польових умовах, особливо в гірських районах, знаходження точок з прямою видимістю і встановлення хорошого радіорелейного з'єднання з сусідніми вузлами може бути складним завданням. Крім того, в залежності від вимог до пропускної здатності і стабільності зв'язку в польових умовах часто виникає ситуація, коли можна побудувати мережу тільки на основі певних типів топологій. Для оцінки безпеки телекомунікаційних мереж військового призначення важливо визначити такі важливі параметри, як відмовостійкість і ефективність мережі, пропускна здатність і час затримки каналів зв'язку. Відомо, що найбільші значення цих параметрів досягаються в топології мережі типу «повнозв’язна». Однак низька ефективність, високе енергоспоживання, складності з безпечним і прихованим розміщенням великої кількості техніки в зоні бойових дій і складність обслуговування, а також той факт, що радіорелейний апаратура складається в основному з 2 комплектів радіорелейних пристроїв. роблять цей тип топології непридатним для польових мереж. Отже, важливо визначити топологію мережі з високою стабільністю, використовуючи мінімальну кількість радіорелейних транспортних засобів. За вищевказаній причині в статті пропонуються математичні методи розрахунку відмовостійкості і ефективності обраної топології мережі, а також відмовостійкості, пропускної спроможності і затримки для кожного мережевого вузла.
Опис
Ключові слова
control points, throughput, channel stability and delay time of communication channels, пункти управління, пропускна здатність, стабільність каналу та час задержки каналів зв'язку
Бібліографічний опис
Nastakalov A. R. The assess the fault-tolerance, effi̇ci̇ency and performance of mi̇li̇tary fi̇eld local network topology / A. R. Nastakalov // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 81-85.