Готельно-ресторанна справа: бакалаврський курс. Частина 1

Анотація
У навчальному посібнику розкрито теоретичні положення і практичні питання щодо підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанної справи у відповідності з освітньо-професійною програмою спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Розглянуто організаційні, управлінські та технологічні засади готельного та ресторанного бізнесу, висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств готельного і ресторанного господарства. Викладений матеріал спрямовано на формування здатності здійснювати адміністративну, підприємницьку, проєктну та дослідницьку діяльність з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку готельного та ресторанного господарств. Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» закладів вищої освіти, а також широкого кола підприємців.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, готельно-ресторанна справа, організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, готельно-ресторанний бізнес, управління якістю продукції та послуг, управління підприємствами, барна справа, проектування, дизайн, digital-технології
Бібліографічний опис
Готельно-ресторанна справа: бакалаврський курс. Частина 1 [Електронний ресурс] : навч. посібник / заг. ред. Н. В. Якименко-Терещенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 549 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59741.