Лiнiйне програмування

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Видавництво "НТМТ"
Анотація
Розглядаються рiзноманiтнi задачi лiнiйного програмування та методи їх розв’язання: графiчний, симплекс-метод, теорiя двоїстостi, транспортна задача, метод перерiзiв Ґоморi. Наведенi приклади та варiанти домашнiх завдань. Призначено для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, наукових працiвникiв, що використовують цей математичний апарат.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, лiнiйні алгебраїчні рiвняння, метод штрафних функцiй, симплекснi перетворення, виродженi розв'язки, елементи теорiї двоїстостi, метод Фогеля, метод перерiзiв Ґоморi
Бібліографічний опис
Іглін С. П. Лiнiйне програмування : навч. посібник / С. П. Іглін, Ю. І. Зайцев, Ю. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТМТ, 2022. – 120 с.