Державна політика доходів населення та її вплив на соціальний розвиток

Ескіз недоступний
Дата
2019
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
державна політика, розмір сукупних доходів, робоча сила, нерівність
Бібліографічний опис
Решетняк Н. Б. Державна політика доходів населення та її вплив на соціальний розвиток [Електронний ресурс] / Н. Б. Решетняк // Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2019 р. / Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 4 с. – URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2109/1994, вільний (дата звернення 01.02.2023 р.).