Реалізація цілей інклюзивного розвитку в процесі формування виробничої демократії

Ескіз недоступний
Дата
2020
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
інклюзивне зростання, людський ресурс, система мотивації, трудовий менталітет
Бібліографічний опис
Решетняк Н. Б. Реалізація цілей інклюзивного розвитку в процесі формування виробничої демократії [Електронний ресурс] / Н. Б. Решетняк // Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2020 р. / орг. ком.: В. М. Бабаєв [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – С. 43-45. – URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/1-28__.pdf, вільний (дата звернення 02.02.2023 р.).