Технологія циклічного тестування – інструментарій компетентнісної парадигми

Ескіз недоступний
Дата
2016
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Ліра
Анотація
Розглянуто аспекти технології циклічного тестування в контексті діагностики знаннєвої та компетентнісної складових навчання. Показано, що цей метод дає більш широкі можливості для якісного контролю знань, а також дозволяє визначити відносний рівень мотивації до навчання.
Рассмотрены аспекты технологии циклического тестирования в контексте диагностики знаниевой и компетентностной составляющих обучения. Показано, что этот метод дает более широкие возможности для качественного контроля знаний, а также позволяет определить относительный уровень мотивации к обучению.
The article discussed aspects of the cyclic testing technology in the context of diagnostics knowledge and competence components of education. It is shown this method gives more possibilities for qualitative control of know-ledge as well as to determines the relative level of motivation to learn.
Опис
Ключові слова
освіта, навчання, методи контролю, тестування, оцінювання, мотивація, образование, обучение, методы контроля, тестирование, оценивание, мотивация, education, training, control methods, testing, evaluation, motivation
Бібліографічний опис
Дженюк А. В. Технологія циклічного тестування – інструментарій компетентнісної парадигми / А. В. Дженюк // Фізичні та комп'ютерні технології : матеріали 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 грудня 2016, м. Харків. – Дніпро : Ліра, 2016. – С. 492-495.