Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ТОВ "Друкарня Мадрид"
Анотація
Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, застосування потрійних інтегралів, геометричне моделювання, математичне моделювання, обчислення
Бібліографічний опис
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли : навч.-метод. посібник / О. А. Геляровська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 163 с.