Вища математика у прикладах і задачах. Частина 2. Теорія границь. Диференціальне та інтегральне числення

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ТОВ "Друкарня Мадрид"
Анотація
Навчальний посібник є другою частиною збірника «Вища математика у прикладах і задачах» і складається з розділів «Границі і неперервність функцій», «Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних» та «Інтегральне числення функцій однієї змінної». Посібник містить теоретичні відомості, докладно розібрану велику кількість прикладів, задачі з економічним змістом та список рекомендованої літератури. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисний для викладачів і фахівців економічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, техніка обчислення границь, класифікація розривів функції, невласні інтеграли, економічні задачі
Бібліографічний опис
Вища математика у прикладах і задачах : навч.-метод. посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Теорія границь. Диференціальне та інтегральне числення / Т. Л. Корніль [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 188 с.