Features of Special Interest Tourism

Ескіз недоступний
Дата
2023
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Special interest tourism (SIT) is a type of tourism focused on meeting the special interests and needs of tourists through non-mass, personalized, unique tours. Locations of SIT should be linked with particular theme and satisfy a particular interest of tourists. And tourism groups of SIT are formed of people with similar interests, needs or travel motives. This study examines the main characteristics (features) of special interest tourism. The main characteristic of SIT is the satisfaction of particular personal interests of tourists. But SIT is not only characterized by the presence of a particular personal interest. The attributes of SIT are also non-mass, uniqueness and personalization. Authenticity and interactivity are frequent features of SIT.
Спеціалізований туризм – вид туризму, орієнтованого на задоволення спеціалізованих інтересів і запитів туристів за допомогою не-масових персоналізованих унікальних турів. Туристичні локації спеціалізованого туризму мають бути пов'язані конкретною тематикою і задовольняти конкретний інтерес туристів. А туристичні групи спеціалізованого туризму формуються з людей, які мають подібні інтереси, потреби або мотиви подорожі. У цьому дослідженні розглянуто основні характеристики (ознаки) спеціалізованого туризму. Основною характеристикою спеціалізованого туризму є задоволення конкретних особистих інтересів туристів. Але спеціалізований туризм характеризується не тільки наявністю конкретного спеціалізованого інтересу поїздки. Ознаками спеціалізованого туризму є також не-масовість, унікальність, персоналізація. Частими ознаками спеціалізованого туризму є автентичність та інтерактивність.
Опис
Ключові слова
special interest tourism, non-mass tourism, uniqueness, personalization, authenticity, interactivity, спеціалізований туризм, не масовий туризм, унікальність, персоналізація, автентичність, інтерактивність
Бібліографічний опис
Chaika T. Yu. Features of Special Interest Tourism / T. Yu. Chaika, O. S. Belikova // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 31-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2023, [17-20 травня 2023 р.] / гол. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 630.