Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто визначення поняття трудових ресурсів, проведено аналіз динаміки формування трудових ресурсів України за 2010 – 2013 роки, розкрито огляд підходу сучасних науковців до питань обліку трудових ресурсів та обліку інвестицій в їх розвиток
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, ринок праці, використання трудових ресурсів, підприємство, людський фактор, інвестиції
Бібліографічний опис
Побережна Н. М. Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів / Н. М. Побережна, Д. В. Карнаух // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 27-34.