Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційних проектів. Поставлена мета досягнута шляхом аналізу та узагальненні наукової літератури в напрямку досліджень. В результаті досліджені запропоноване визначення інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних проектів та схема, що визначає її структуру
Опис
Ключові слова
патентно-кон’юнктурні дослідження, економіко-математичні методи, управлінські рішення, інноваційний продукт, обладнання, машинобудівна галузь, інноваційний проект, інформаційно-аналітичне забезпечення, машинобудівне підприємство, innovative project, informational and analytical support, patent and market research, economic and mathematical methods, machine building enterprise
Бібліографічний опис
Скворчевський О. Є. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві / О. Є. Скворчевський, Х. М. Віленська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – № 26 (1069). – С. 109-116.