Study of functioning of vortex tube with a two-phase flow

Ескіз недоступний

Дата

2017

DOI

doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108424

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

PC Technology Center

Анотація

Розглядається процес підготовки запиленого газового потоку з технологічного джерела перед подачею його в апарат-пиловловлювач з метою підвищення ефективності уловлювання пилу. Описано умови для деструкції шкідливих газових домішок і утилізації непридатного тепла очищеного газового потоку. Створена розрахункова математична модель для визначення поля швидкостей газодисперсного потоку в робочій порожнині вихрової труби. Встановлено, що нерівномірний розподіл швидкостей по радіусу забезпечує інтенсивну дисипацію механічної енергії, внутрішнє тепловиділення і нерівномірний розподіл температури гальмування
Рассматривается процесс подготовки запыленного газового потока из технологического источника перед подачей его в аппарат-пылеуловитель с целью повышения эффективности улавливания пыли. Описаны условия для деструкции вредных газовых примесей и утилизации бросового тепла очищенного газового потока. Создана расчетная математическая модель для определения поля скоростей газодисперсного потока в рабочей полости вихревой трубы. Установлено, что неравномерное распределение скоростей по радиусу обеспечивает интенсивную диссипацию механической энергии, внутреннее тепловыделение и неравномерное pаспределение температуры торможения

Опис

Ключові слова

суха очистка, пиловий потік, вихрова труба, ефект Ранка, гідродинаміка, ефективність пиловловлення, агломерація часток, математична модель, сухая очистка, пылевой поток, вихревая труба, эффект Ранка, гидродинамика, эффективность пылеулавливания, агломерация частиц, математическая модель

Бібліографічний опис

Study of functioning of vortex tube with a two-phase flow / V. P. Shaporev [et al.] / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, iss. 10 (88). – P. 51-60.