До питання планування багатоваріантного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національна академія Національної гвардії України

Анотація

Опис

Ключові слова

багатоваріантне виробництво, міра близькості, критерій оптимізації

Бібліографічний опис

Усов М. А. До питання планування багатоваріантного виробництва [Електронний ресурс] / М. А. Усов, А. О. Федоров // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез. доп. 6-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17 листопада 2016 р., м. Харків. – [Харків : НАНГУ, 2016]. – С. 299-301.