Дослідження ринку підприємств електротехнічної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівська політехніка

Анотація

Авторами розроблено методи оцінки місткості ринку, визначення рівня попиту і пропозиції на електротехнічну продукцію, запропоновано методи сегментування ринку електротехнічних виробів.

Опис

Ключові слова

ринок, електротехнічні вироби, попит, пропозиція, підприємства

Бібліографічний опис

Ткачова Н. П. Дослідження ринку підприємств електротехнічної промисловості / Н. П. Ткачова, П. Г. Перерва // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., до 200-ліття Національного університету "Львівська політехніка", 18-19 травня 2017 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 414-415.