Розвиток мовних компетенцій у студентів-соціологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні, зважаючи на великий обсяг різноманітного тематичного і граматичного матеріалу, що має засвоїти студент при навчанні англійської мови, особлива увага приділяється створенню додаткового навчально-методичного забезпечення, спрямованого на самостійне вивчення англійської мови студентами. Методичні вказівки призначені для розвитку та формування відповідних граматично-комунікативних навичок студентів соціологів 1 – 2 курсів. Вони містять граматичні вправи з основних тем граматики англійської мови. Структура методичних вказівок складається з двох частин, засвоєння змісту кожної з яких передбачається протягом навчального семестру і може застосовуватися для самостійного використання студентами. Мета вказівок – максимально наблизити теоретичний курс граматики до практичного оволодіння англійською мовою.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, граматика, вивчення англійської мови, комунікативні навички

Бібліографічний опис

Розвиток мовних компетенцій у студентів-соціологів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи 1 і 2 курсів / уклад.: О. О. Землякова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 48 с. – Англ. та укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50640.