Конкурентоспроможність товарів промислового підприємства: поняття, показники, напрямки підвищення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті на підставі дослідження існуючих напрямків та показників конкурентоспроможності промислової продукції запропоновано бачення напрямків її підвищення на сучасному етапі економіки України. Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах подальшого розвитку економіки є досить актуальною і пов'язана, насамперед, з розробкою системи управління конкурентоспроможністю потенціалу.
The article based on the research of existing trends and indicators of competitiveness of industrial products proposed vision for areas of improvement at the present stage of Ukraine's economy. The problem of improving the competitiveness of domestic products in conditions of further economic development is very important and is associated primarily with the development of a system of competitiveness management. Today in the national science problems of competitiveness management of production of industrial enterprises come to the fore due to the low level, which led to a decline in export potential.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність продукції, промислове виробництво, виробничі організаційні фактори, конкурентоздатність, industrial enterprise
Бібліографічний опис
Горбунов М. П. Конкурентоспроможність товарів промислового підприємства: поняття, показники, напрямки підвищення / М. П. Горбунов, С. М. Погорєлов, Н. В. Римшеліс // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 87-91.