Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Побудова математичних моделей динамічних систем та розв'язання задачі модального керування" з курсу "Теорія керування"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою виконання розрахункового завдання є придбання студентами навичок побудови математичних моделей лінійних динамічних систем, перетворення моделей, дослідження їх часових і частотних характеристик, а також розв’язання задачі модального керування динамічними об'єктами. Побудова та дослідження моделей динамічних систем є необхідним етапом вирішення різноманітних задач аналізу і синтезу систем автоматичного керування.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, розрахункове завдання, математична модель, лінійні динамічні системи, MATLAB, модальне керування

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Побудова математичних моделей динамічних систем та розв'язання задачі модального керування" з курсу "Теорія керування" : для студентів напрямків 6.040301 "Прикладна математика", 6.040302 "Інформатика" та 6.040303 "Системний аналіз" / уклад.: Ю. І. Дорофєєв, О. В. Костюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 44 с.