Аналіз джерел нітроген(І) оксиду та шляхів його біологічного поглинання в ґрунтах Харківського регіону

Анотація
Опис
Ключові слова
біохімічні реакції, екологія, фізичні фактори, денітрифікація, нітрифікація
Бібліографічний опис
Аналіз джерел нітроген (І) оксиду та шляхів його біологічного поглинання в ґрунтах Харківського регіону [Електронний ресурс] / Н. Ю. Масалітіна [та ін.] // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали 1-ї міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 25 березня 2021 р. = Problems and achievements of modern biotechnology : materials of the 1th Intern. sci. and practical Internet conf., March 25, 2021. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 244-245. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52569.