Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто визначення поняття трудових ресурсів, проведено аналіз динаміки формування трудових ресурсів України за 2010 – 2013 роки, розкрито огляд підходу сучасних науковців до питань обліку трудових ресурсів та обліку інвестицій в їх розвиток
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, ринок праці, використання трудових ресурсів, підприємство, людський фактор, інвестиції
Бібліографічний опис
Побережна Н. М. Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів / Н. М. Побережна, Д. В. Карнаух // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 27-34.