Використання Fe, Zn та Ni при виробництві морського палива шляхом каталітичного піролізу полімерної сировини

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
Розглянуто можливість використання в складі каталізатору піролізу вторинної полімерної сировини, металів Fe, Zn та Ni. Такий підхід дозволяє отримувати частково декарбонізоване та деароаматизоване морське паливо, що характеризується високою окислювальною стабільністю.
The possibility of using Fe, Zn, and Ni metals as a pyrolysis catalyst of secondary polymer raw materials was considered. This approach makes it possible to obtain partially decarbonized and dearomatized marine fuel characterized by high oxidative stability.
Опис
Ключові слова
морське паливо, вторинна полімерна сировина, каталізатор, гідрування, marine fuel, secondary polymer raw materials, catalyst, hydrogenation
Бібліографічний опис
Чернявський А. В. Використання Fe, Zn та Ni при виробництві морського палива шляхом каталітичного піролізу полімерної сировини / А. В. Чернявський, А. Б. Григоров // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квітня 2023 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 117-120.