Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційних проектів. Поставлена мета досягнута шляхом аналізу та узагальненні наукової літератури в напрямку досліджень. В результаті досліджені запропоноване визначення інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних проектів та схема, що визначає її структуру
Опис
Ключові слова
патентно-кон’юнктурні дослідження, економіко-математичні методи, управлінські рішення, інноваційний продукт, обладнання, машинобудівна галузь, інноваційний проект, інформаційно-аналітичне забезпечення, машинобудівне підприємство, innovative project, informational and analytical support, patent and market research, economic and mathematical methods, machine building enterprise
Бібліографічний опис
Скворчевський О. Є. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві / О. Є. Скворчевський, Х. М. Віленська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – № 26 (1069). – С. 109-116.