Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Посібник входить до серії «Вища математика. Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання» і є третьою частиною збірника. Містить мінімально необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за темами «Інтегральне числення функції однієї змінної», що відповідає особливостям самостійного навчання.

Опис

Ключові слова

інтеграл невизначений, диференціал, інтегрування, квадратний тричлен, функція раціональна, формула Ньютона-Лейбниця, обчислення площі, спрямляюча крива, площа поперечного перерізу, об'єм тіл

Бібліографічний опис

Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання) : навч. посібник / Л. М. Любчик [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 114 с.