Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Друкарня Мадрид"

Анотація

Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

навчально-методичний посібник, застосування потрійних інтегралів, геометричне моделювання, математичне моделювання, обчислення

Бібліографічний опис

Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли : навч.-метод. посібник / О. А. Геляровська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 163 с.