Побудова економічного аналізу на математичних моделях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті подані економічні, статистичні та математичні методи аналізу, при використанні яких можна отримати найбільш точне уявлення про хід економічних процесів на підприємстві.

Опис

Ключові слова

економіка, статистика, математика, методи аналізу

Бібліографічний опис

Александрова В. О. Побудова економічного аналізу на математичних моделях / В. О. Александрова, В. В. Александров // Тези доп. 20-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2012), 15-17 травня 2012 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – Ч. 3. – С. 112.