Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Віровець А. П. "Апостроф"

Анотація

В монографії розглянуто питання забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства. Розроблено рекомендації по обґрунтуванню найбільш суттєвих показників діагностики кризового стану машинобудівного підприємства з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено комплексну систему антикризового моніторингу та моніторингу ринкової кон’юнктури на основі використання тригонометричних функцій, яка включає в себе найбільш значимі показники та дозволяє в математично обґрунтованих інтервалах та в антикризових термінах інтерпретувати економічні результати діяльності підприємства. Обґрунтовано методичний підхід до формування бази антикризових методів на основі всебічного врахування напрямів оздоровлення підприємства. Запропоновано експертно-кластерний метод ранжування антикризових заходів та напрямів їх здійснення в залежності від основних характеристик підприємства. Подальший розвиток отримали питання управління інноваційною діяльністю та формування конкурентних переваг промислових підприємств, як важливих складових антикризового механізму сталого розвитку підприємства. Книга призначена для менеджерів машинобудівних підприємств, фахівців економічних підрозділів, наукових співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

менеджмент антикризовий, моніторинг економічний, підприємство машинобудівне, прогнозування, дистрибуція, кон'юнктура ринкова, діяльність інноваційна, конкурентоспроможність, бенчмаркінг

Бібліографічний опис

Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В. Л. Товажнянський [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, Л. Л. Товажнянський. – Харків : Віровець А. П. "Апостроф", 2012. – 705 с.