Економіка, менеджмент, маркетинг туризму та гостинності

Анотація
У навчальному посібнику розкрито теоретичні положення і практичні питання щодо підготовки фахівців у сфері туризму до відповідності з освітньо-професійною програмою спеціальності "Туризм". Розглянуто організаційні, управлінські та технологічні засади туристичного бізнесу, висвітлено питання організації та структури виробництва туристичних підприємств. Викладений матеріал спрямовано на формування здатності здійснювати адміністративну, підприємницьку, проектну та дослідницьку діяльність з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку туристичного господарства. Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів спеціальностей "Туризм", "Готельно-ресторанна справа" та "Менеджмент" закладів вищої освіти, а також широкого кола підприємців та практикуючих фахівців.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, туристичний бізнес, туристичні підприємства, менеджмент туризму, маркетинг туризму, бізнес-планування, інтелектуальна власність, міжнародний туризм, управління якістю послуг
Бібліографічний опис
Економіка, менеджмент, маркетинг туризму та гостинності : навч. посібник [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 893 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47906.