Разработка и исследование полисульфидного герметика для герметизации стеклопакетов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотація

Розроблена герметизуюча композиція на основі рідких тіоколів для гер метизації склопластиків та дослідженні деякі ії властивості.
Developed sealant composition based on liquid glass to seal thiokols and investigated some of its properties.

Опис

Ключові слова

тиокол, композиция, герметики, герметизация, стеклопакеты

Бібліографічний опис

Шевченко Ю. К. Разработка и исследование полисульфидного герметика для герметизации стеклопакетов / Ю. К. Шевченко, А. Н. Черкашина, Л. П. Подгорная // Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектура = Municipal economy of cities. Series: Engineering science and architecture : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУМГ, 2014. – Вип. 112. – С. 47–52.