Аналіз проблем інноваційної активності промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України. Виявлено чинники та перешкоди, які гальмують активізацію інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу та сформовані можливі шляхи їх подолання. Звернута увага на недостатню державну та регіональну підтримку розробкам і впровадженню інноваційних проектів. Визначено заходи щодо активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України.
In the article have been dynamics of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine is considered. Factors that inhibit the activation of innovation activity are identified. Attention is focused on insufficient state support for the development and implementation of innovative projects. Measures to enhance the innovation activity of industrial enterprises are determined.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, інноваційна активність, промисловий комплекс, регіональна підтримка, інноваційний потенціал, інноваційний кластер, innovation, innovative activity of industrial enterprises, state support of innovative projects, innovative potential, state policy

Бібліографічний опис

Тимофєєва К. О. Аналіз проблем інноваційної активності промислових підприємств / К. О. Тимофєєва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 102-106.