Цифрова трансформація освітньої діяльності закладів вищої освіти України в умовах війни

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах війни цифрова трансформація освітньої діяльності закладів вищої освіти є перспективним шляхом підготовки фахівців з вищою освітою в Україні. Очевидно, вона має перспективи бути продовженою і в найближчий повоєнний період, крайньою мірою до відбудови матеріальної бази і інфраструктури системи освіти всіх рівнів в Україні. У подальшому цифрові технології освітньої діяльності можуть бути використані для залучення до навчання громадян України з числа тимчасово переміщених осіб, а також громадян інших країн.
In conditions of war, the digital transformation of educational activities of higher education institutions is a promising way to train specialists with higher education in Ukraine. Obviously, it has prospects to be extended in the near post-war period, to an extreme extent until the reconstruction of the material base and infrastructure of the education system of all levels in Ukraine. In the future, digital technologies of educational activities can be used to attract Ukrainian citizens from among temporarily displaced persons, as well as citizens of other countries.

Опис

Ключові слова

цифрова трансформація, університети, освіта в умовах війни, digital transformation, universities, education in war

Бібліографічний опис

Ілляшенко С. М. Цифрова трансформація освітньої діяльності закладів вищої освіти України в умовах війни [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко // Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 10 травня 2022 р. / редкол.: В. Богомолов ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 7-10. – URL: https://drive.google.com/file/d/1rkQRD3BxwdE8pu0DJ33Brw2cU_xCzpJF/view, вільний (дата звернення 20.05.2022 р.).