Комплексні інноваційні проекти студентів у якості учасників енергетичної неделі ЕС

Анотація
У статті приведені результати досліджень комплексних інноваційних проектів, що проводяться у якості міжвузівської співпраці. Розглянуті особливості основних проектів-учасників енергетичної тижня ЄС. Найбільш ефективними визнано напрямки з ресурсо- та енергозбереження.
The results of studies of complex innovative projects conducted as inter-university cooperation. The features of the main projects participating EU Energy Week. Recognized as the most effective direction of resources and energy saving.
Опис
Ключові слова
міжвузівська співпраця, проекти-учасники, напрямки, ресурсо- та енергозбереження, complex innovation projects, inter-university cooperation, EU Energy Week, енергетичний тиждень ЄС
Бібліографічний опис
Комплексні інноваційні проекти студентів у якості учасників енергетичної неделі ЕС / С. І. Бухкало [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 55 (1028). – С. 72-79.