Ланцюг створення вартості М. Портера у визначенні конкурентних переваг промислового підприємства

Ескіз недоступний

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, економіка, споживачі, трудові ресурси, маркетинг, інфраструктура компаній

Бібліографічний опис

Кобєлєва Т. О. Ланцюг створення вартості М. Портера у визначенні конкурентних переваг промислового підприємства / Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова, А. В. Кобєлєва // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : тр. 5-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 20 грудня 2014 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Воронюк В. В., 2014. – С. 64-66.