Дослідження властивостей полімерних гідрогелей, модифікованих гуміновими кислотами

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Твори"

Анотація

Опис

Ключові слова

хімічні технології, желатин, гумінові кислоти, антибактеріальні агенти, гідрогелі

Бібліографічний опис

Дослідження властивостей полімерних гідрогелей, модифікованих гуміновими кислотами / В. В. Лебедєв [та ін.] // Current chemical problems (CCP-2021) : book of abstr. of the 4th Intern. (14th Ukr.) sci. conf. for students and young scientists, March 23–25, 2021 = Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2021) : зб. тез доп. 4-ї Міжнар. (14-ї укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 23–25 березня 2021 р. / ред. кол.: О. М. Шендрик [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2021. – С. 179.