Дослідження властивостей полімерних гідрогелей, модифікованих гуміновими кислотами

Анотація
Опис
Ключові слова
хімічні технології, желатин, гумінові кислоти, антибактеріальні агенти, гідрогелі
Бібліографічний опис
Дослідження властивостей полімерних гідрогелей, модифікованих гуміновими кислотами / В. В. Лебедєв [та ін.] // Current chemical problems (CCP-2021) : book of abstr. of the 4th Intern. (14th Ukr.) sci. conf. for students and young scientists, March 23–25, 2021 = Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2021) : зб. тез доп. 4-ї Міжнар. (14-ї укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 23–25 березня 2021 р. / ред. кол.: О. М. Шендрик [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2021. – С. 179.