Ефективність рекламних кампаній у системі міжнародного маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавництво "Ліра-К"

Анотація

Опис

Ключові слова

реклама, ефективність, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний маркетинг, реклама на зовнішньому ринку, advertising, efficiency, foreign economic activity, international marketing, advertising on the foreign market

Бібліографічний опис

Романчик Т. В. Ефективність рекламних кампаній у системі міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / Романчик Тетяна, Самойлов Олександр // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління "Від відновлення до зростання" : матеріали 3-го Міжнар. форуму = Economics. Finance. Business. Management : proc. of the 3ed International Forum EFBM 3.0 "From recovery to growth" : Маркетингові технології в управлінні національним та міжнародним бізнесом на зламі епох: виявлення тенденцій та подолання викликів = Business Administration Amid Epochal Shifts on a National and Global Scale: Recognizing Trends and Handling Obstacles with Marketing Technologies : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2024 р. / заг. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Електрн. текст. дані. – Київ : Ліра-К, 2024. – С. 67-68. – URL: https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2024/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96-1.pdf