Дослідження сутності стратегічного антикризового управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФО-П Федорко М. Ю.

Анотація

Доведено, що криза підприємства розуміється як переломний момент, поворотна точка у розвитку підприємства. Криза супроводжується браком часу, коштів, інформації і потенційно може привести до банкрутства промислового підприємства.

Опис

Ключові слова

антикризовий менеджмент, стратегічне управління, банкрутство, промислові підприємства

Бібліографічний опис

Ткачова Н. П. Дослідження сутності стратегічного антикризового управління підприємством / Н. П. Ткачова, П. Г. Перерва, А. А. Целінська // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2021 р. / ред. кол.: Л. Л. Калініченко [та ін.] ; Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків : Федорко М. Ю., 2021. – С. 302-304.