Огляд науково-практичних досліджень в області оцінки і відбору проектів в моделях типу "Економічні показники"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес-проект, оцінка проектів, економічні показники, ризики

Бібліографічний опис

Александров В. В. Огляд науково-практичних досліджень в області оцінки і відбору проектів в моделях типу "Економічні показники" / В. В. Александров, В. О. Александрова, Є. О. Опарій // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : тр. 4-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 20 грудня 2013 р. / ред. П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 164-166.