Методи дослідження товарознавчих товарів в ресторанному бізнесі

dc.contributor.authorБухкало, Світлана Іванівна
dc.contributor.authorЯкименко-Терещенко, Наталія Василівна
dc.date.accessioned2023-12-26T18:59:33Z
dc.date.available2023-12-26T18:59:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ матеріалах статті розглянуті приклади можливостей для визначення цілей навчання студентів ВНЗ за освітньою програмою Готельно-ресторанне господарство з метою розробки комплексних дисциплін Харчова хімія, Сучасні технології харчування, Товарознавство та управління закупівлями, Інноваційні ресторанні технології, для складових комплексних інноваційних проектів. При написанні cтатті використано досвід викладання дисциплін Загальні технології харчових виробництв, Харчова хімія, Сучасні технології харчування, Товарознавство та управління закупівлями, Основи проектування обладнання в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і апаратів у 2002–2023 рр. Комплексні системи визначення складових дисципліни зумовили компетентності та якість матеріалу, а питання, що розглядаються пропущені через призму власного творчого сприйняття, що робить матеріал особливо цінним. Розробки проведені з застосуванням сучасних високоефективних науково-обґрунтованих технологій виробництва карамелі, наприклад, від різновидів аналізу класифікації-ідентифікації, загальних понять та вимог до різновидів методології визначення показників рівня якості та їх оцінки через вибір алгоритмів аналізу та розрахунків на різних стадіях виробництва та застосування отриманих товарів.
dc.description.abstractThe materials of the article consider examples the possibilities for determining the educational goals of university students for the purpose of developing the discipline Innovative restaurant technologies, Commodity science and procurement management for the development of complex projects. When writing the article, the experience of teaching the disciplines General Food Production Technologies, Food Chemistry and Modern Food Technologies at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" at the Department of Integrated Technologies, Processes and Devices in 2002–2023 was used. Complex systems for determining the components of the discipline determined competence and quality material, and the issues under consideration are overlooked through the prism of one's own creative perception, which makes the material especially valuable. Developments are carried out using modern highly effective science-based technologies of food production, from types of classification-identification analysis, general concepts and requirements to types of methodology for determining quality indicators of the quality level and their evaluation through the selection of calculation algorithms at various stages of production and use of the obtained goods.
dc.identifier.citationБухкало С. І. Методи дослідження товарознавчих товарів в ресторанному бізнесі / С. І. Бухкало, Н. В. Якименко-Терещенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 2. – С. 66-72.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20998/2220-4784.2023.02.09
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1389-6921
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2927-7989
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72285
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
dc.subjectхарчова хімія
dc.subjectсучасні технології харчування
dc.subjectтоварознавство
dc.subjectуправління закупівлями
dc.subjectінноваційні ресторанні технології
dc.subjectкондитерська галузь
dc.subjectтоварознавчі характеристики
dc.subjectfood chemistry
dc.subjectmodern food technologies
dc.subjectcommodity science and procurement management
dc.subjectinnovative restaurant technologies
dc.subjectscience-based methods of teaching students
dc.subjectdefinition of example models
dc.titleМетоди дослідження товарознавчих товарів в ресторанному бізнесі
dc.title.alternativeMethods for promotion of products in the restaurant business
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Visnyk_KhPI_2023_2_IDNRS_Bukhkalo_Metody_doslidzhennia.pdf
Розмір:
785.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: